Regulamin Konkursu Premierowego

„Bądź pozytywnym bohaterem czyjejś historii”.

Organizator konkursu:

1.       Organizatorem konkursu jest Małgorzata Rogalska.

 

Uczestnik konkursu:

1.       Uczestnikiem konkursu jest każda osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia i posiada konto na Instagramie i napisze z tego konta komentarz pod postem konkursowym.

 

Czas trwania:

 

1.       Konkurs trwa od godziny publikacji postu konkursowego na Instagramowym profilu @2120.book dnia 04 stycznia do godziny 21:20 dnia 08 stycznia 2022 roku.

2.       Komentarze opublikowane po zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę.

3.       Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do godziny 21:20 dnia 09 stycznia 2022 roku.

 

Nagroda konkursowa:

1.       Nagrodą w konkursie jest 5 książek „hTraE 2120 – Lekcja” autorstwa Małgorzaty J. Rogalskiej.

2.       Fundatorem nagród jest Małgorzata Rogalska (zwana dalej organizatorem)

3.       Książki pochodzą z prywatnej biblioteki organizatora.

4.       Wszystkie książki zostaną podpisane przez autora/organizatora.

5.       Każdy z 5 zwycięzców może wygrać maksymalnie 1 książkę.

 

Zasady konkursu:

 

1.       Aby wziąć udział w konkursie należy skomentować oznaczony jako „KONKURS” post na Instagramowym profilu @2120.book.

2.       W komentarzu należy napisać dlaczego chciałbyś / chciałabyś przeczytać „hTraE 2120 – Lekcja”, co Cię zainteresowało w tej historii? Opis, okładka, recenzja, a może coś innego?

3.       Organizator wybierze jego zdaniem 5 najciekawszych, najbardziej intersujących lub najbardziej kreatywnych komentarzy.

4.       Tylko komentarze pod postem konkursowym biorą udział w konkursie.

5.       Tylko jeden komentarz każdego uczestnika będzie brany pod uwagę w konkursie.

6.       Każdy z 5 zwycięzców wygrywa maksymalnie 1 książkę.

7.       Wysyłka nagrody jest możliwa jedynie na terytorium Polski.

8.       Wysyłka może się odbyć Pocztą Polską lub do paczkomatu InPost.

 

Aspekt charytatywny:

1.       Po wyłonieniu zwycięzców organizator skontaktuje się z każdym z nich w prywatnej wiadomości celem ustalenia adresu wysyłki oraz potwierdzenia danych organizacji/zbiórki.

2.       Regulamin Instagrama zabrania oznaczania osób/organizacji w konkursach, dlatego proszę o przestrzeganie zasad i nieoznaczanie zbiórek/organizacji charytatywnych w komentarzach

3.       Organizator konkursu wpłaci w imieniu zwycięzców środki na wskazane przez nich organizacje charytatywne lub zbiórki.

4.       Wskazane organizacje lub zbiórki muszą mieć charakter publiczny, organizator zastrzega prawo do odmówienia wpłaty środków na prywatne lub niepotwierdzone, budzące niepokój konto/stronę.

5.       Każdy zwycięzca może wskazać/wybrać jedną organizację charytatywną.

6.       Ilość unikalnych komentarzy zostanie pomnożona przez 5zł.

7.       Unikalny komentarz oznacza, że tylko jeden komentarz danego uczestnika bierze udział w przeliczeniu na złotówki.

8.       Maksymalna kwota, którą organizator przekażę na cele charytatywne to 500zł (równowartość 100 unikalnych komentarzy).

9.       Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy 5 wskazanych przez zwycięzców konkursu organizacji.

10.   Po podziale każda organizacja otrzyma maksymalnie 100zł.

11.   Organizator zakłada możliwość wskazania przez zwycięzców tych samych organizacji, wtedy dana organizacja/zbiórka otrzyma odpowiednio pomnożoną kwotę.

12.   Przekazane przez organizatora środki pochodzą z prywatnych funduszy, nie ze sprzedaży książek.

13.   Wpłata środków zostanie udokumentowana krótką relacją na profilu @2120.book

 

Polityka prywatności/przetwarzanie danych:

1.       Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub do paczkomatu InPost.

2.       Zwycięzca wybiera preferowaną metodę wysyłki.

3.       Dane adresowe/wysyłkowe zostaną użyte tylko raz do nadania nagrody i zostaną usunięte po potwierdzeniu otrzymania nagrody przez zwycięzcę.

4.       Dane do wysyłki nie będą używane ani przetwarzane w żaden inny sposób, jedynie do dostarczenia nagrody pod wskazany przez zwycięzcę adres.

 

Zasady organizacji konkursu na Instagramie:

1.       Nie można błędnie oznaczać treści ani zachęcać do tego innych użytkowników (np. nie wolno zachęcać innych osób do oznaczania się na zdjęciach, na których ich nie ma).

2.       Organizator zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

3.       Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. 

Powodzenia!
M. J.